Category: TIN TỨC

Thuật Ngữ GEOGRAPHIC

Thuật Ngữ GEOGRAPHIC

Geographic là gì? Geo Targeting/Geographic là phương pháp xác định vị trí địa lý của khách truy cập trang web và cung cấp các nội dung khác nhau dựa trên vị trí địa lý để …