Category: TIN TỨC

Trường đào tạo SEO Seva Việt Nam

Thuật Ngữ GEOGRAPHIC

Geographic là gì? Geo Targeting/Geographic là phương pháp xác định vị trí địa lý của khách truy cập trang web và cung cấp các nội dung khác nhau dựa trên vị trí địa lý để …
Trường đào tạo SEO Seva

Thuật Ngữ FORUM SEEDING

Forum seeding là gì? Forum seeding là hình thức truyền thông trên các phương tiện truyền thông online, như các diễn đàn, mạng xã hội…, nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ bằng …